Giỏ hàng

Dự án phân phối

Tiền thân là Công ty TNHH Đức Trung II thành lập từ năm 1995, chuyển đổi sang Công ty Cổ phần năm 2007, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối DTJ (DTJ Group) dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Quốc Khánh đã trải qua hầu hết các giai đoạn phát triển thăng trầm của nền kinh tế thời mở cửa. Hiện tại, DTJ đang phân phối hàng trăm dự án khắp cả nước.

Danh mục này chưa có bài viết nào cả !