Giỏ hàng

Con người Kim Hưng

Kim Hưng tài trợ xây nhà tình nghĩa tại huyện Kim Động - Hưng Yên